Magma från jordens kärna

Seismiska mätningar avslöjar jordens puls

Konstant skiftande värmenivå skjuter upp magma från den yttre kärnan till hetfläckar

5 november 2009

Jorden har en puls, som med 15 miljoner års mellanrum skickar upp kraftiga strömmar av magma under vulkaniska hetfläckar (hotspots) i havsbottnen. Det visar ny, kontroversiell geologisk forskning från Norge.

Rolf Mjelde vid Universitetet i Bergen och Jan Inge Faleide vid Universitetet i Oslo har använt sig av seismiska data för att bestämma tjockleken av havsbottnen mellan Island och Grönland. Island ligger på den mittatlantiska ryggen, som är en vulkanisk sprickzon (Reykjaneslinjen). Där väller magma upp från jordens inre och pressar havsbottenplattorna på båda sidor av zonen från varandra, i takt med att den stelnar och bildar havsbotten. Island tros ligga ovanpå en hetfläck, där en ström av extraordinärt varm magma tränger genom den omkringliggande manteln.

15 miljoner års mellanrum

De norska geologernas seismiska studier visar att magmaströmmen under Island blir extra kraftig med 15 miljoner års mellanrum. Under dessa perioder bildas särskilt tjock ny havsbotten, och därför kan man se områden med omväxlande tjock och tunn havsbotten hela vägen mellan Island och Grönland.

Upptäckten är intressant, eftersom amerikanska geologer har påvisat ett motsvarande fenomen kring en annan hetfläck, Hawaii i Stilla havet, där det bildats tjock havsbotten vid samma tidpunkter som på Island. Samtidigheten tyder på ett synkront pulsslag, som påverkat hela jorden.

Rolf Mjelde bedömer nämligen att Island och Hawaii ligger så långt från varandra att pulsslaget knappast kan bero på processer i den flytande manteln, utan att det måste uppstå i jordens kärna.

Har de norska och amerikanska forskarna rätt i sin teori, kan upptäckten revolutionera vår kunskap om planetens inre. Ingen av de traditionella uppfattningarna av jordens interna dynamik kan nämligen förklara hur jordens långsamma hjärtslag uppstår.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: