Sinkhole, Los Angeles

Naturen förbereder hålen under lång tid

7 mars 2011 av Keld Conradsen

Slukhål skapas uner många år i en naturlig process, när vatten från jordytan tränger ned i en underjord, som oftast består av kalksten. Vattnet skapar underjordiska hålrum, som markens ytskikt rasar ned i, och mänsklig aktivitet förstärker utvecklingen, så att hålorna i dag uppstår oftare än förr.

1. När regnvatten träffar jordytan blir vattnet svagt surt. Det sker på grund av de förruttnelseprocesser som konstant sker i de översta jordlagren. Det sura vattnet sipprar ned genom berggrunden av kalksten.

2. Kalkstenen löses gradvis upp av det sura vattnet, och under många år bildas håligheter i underjorden. Består underjorden av salt, behöver vattnet inte ens vara surt för att skapa underjordiska hålor.

3. När jordytan till sist är tillräckligt underminerad, störtar jorden från ytan plötsligt ned i hålan. I bebodda områden kan människor, byggnader och bilar dras med ned i djupet.

Den mänskliga faktorn 1 Vår stora vattenförbrukning i hushåll, jordbruk och industri använder upp stora mängder av grundvattnet, och därmed sänker vi grundvattennivån på många ställen i världen. Konsekvensen av detta blir bland annat att slukhål uppträder oftare. En underjordisk håla fylld med grundvatten kan nämligen hålla sig stabil under lång tid, men när hålan töms på vatten för att grundvattnet sjunker, blir underjorden instabil och kan lättare sjunka ihop.

Den mänskliga faktorn 2 Även om underjorden inte består av kalksten utan till exempel av vulkanisk pimpsten, kan mänsklig aktivitet orsaka slukhål. Vid brott på kloakledninger kan stora mängder utströmmande vatten helt enkelt skölja bort underjorden, så att jordytan kollapsar ned i den stora håla som bildats i underjorden. Detta var sannolikt precis vad som hände i Mellanamerikas största stad, Guatemala City, både 2007 och 2010.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: