nb_u10 Coalmine

Metan får gruvor att explodera

Över 30 människor förlorade den här veckan livet vid en explosion i en kolgruva i Ukraina. Orsaken var förmodligen förekomsten av explosiv metangas.

5 mars 2015 av Carsten Nymann

Den här veckan överröstade ljudet av en stor explosion i en kolgruva för en stund krigstrummorna i östra Ukraina.

Även om orsaken inte är slutgiltigt klarlagd är gruvan Zasyadko enligt ukrainska medier en av landets farligaste vad gäller olyckor med metangas.

Metan är huvudingrediensen i naturgas och en naturlig biprodukt av kol. Explosioner förekommer när metankoncentrationen stiger i ett icke-ventilerat rum och det tillkommer t.ex. en gnista.

Ouppblandad metan antänds lätt

Om det inte är tillräckligt med luft i en gruva så att metangasen förtunnas blir den extremt lättantändlig.

Vid 9,5 procent metan, bildar metan och luft en gasblandning som är mycket lättantändlig.

Det ska till mycket lite utifrån kommande energi, t.ex. en gnista för att orsaka en explosion. Reaktionens skapar vatten, kolmonoxid och en massa värme.

Ventilation är den vanligaste förebyggande åtgärden mot en för hög metanhalt i luften. Men kolgruvorna i Ukraina är kända för att vara omoderna och dåligt underhållna.

Metanreaktion skapar tryckvåg

Reaktionen värmer dessutom upp luften i gruvan, och när den varma luften försöker utvidga sig i den trånga gruvan stiger trycket vilket kan sätta igång en chockvåg.

I värsta fall kan chockvågen blåsa upp koldamm i luften som då kan antändas av värmen från själva metanexplosionen, vilket skapar en ännu mer ödeläggande kolexplosion.

I några länder sprids pulveriserad kalksten ut över koldammet i gruvorna för att absorbera en del av värmen och hålla nere koldammet så att det inte virvlar upp i luften.

Metan är bara en utmaning

Utmaningarna blir bara större numera, då företagen borrar djupare och djupare ner i jordskorpan. Snart måste gruvarbetarnas jobb övertas av robotar:

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: