Varför springer källor fram ur jorden?

Varför springer källor fram ur jorden?

Det är inte mycket som kan mäta sig med att stilla törsten med rent och svalt källvatten. Det är faktiskt grundvattnet under jordytan som avgör om det är möjligt.

14 september 2015

Källor springer fram ur kalk och urberg

En källa springer fram när grundvattnet bryter genom jordytan. Marken i källrika områden utgörs ofta av kalk eller urberg, där vattnet rör sig genom sprickor tills det når ytan.

Det bildas sällan några välavgränsade källsprång om marken består av lösa sediment som grus och sand. Grundvattnet bryter i stället på bred front genom ytan, så att det bildas en sjö.

Underjorden skapar källor och slukhål

Ett fenomen är källot som springer fram ut jorden. Ett annat är att jorden helt enkelt faller ihop. Läs mer om slukhål i artikeln:

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: