Hänger guldfynd och plattektonik samman?

På många av de platser där tektoniska plattor möts har man hittat guld. Kan detta vara en slump?

1 september 2009

Det finns mycket riktigt ett samband, och geologerna har en teori om varför det förhåller sig så. I de mittoceaniska spridningszonerna, där det bildas ny havsbotten, fälls det ut olika metaller, däribland guld, som kommer från havsbottnen under spridningszonen. Under många miljoner år rör sig oceanbottnen bort från spridningszonen och mot kanten av en kontinent, till exempel den sydamerikanska. När oceanbottnen pressas ned under kontinentalskorpan värms den upp av bland annat friktionen. Uppvärmningen får oceanbottnen att helt eller delvis smälta, och den smälta bergmassan stiger långsamt upp genom kontinentskorpan samtidigt som metallerna i det närmaste ”kokar bort”. Uppe på markytan bildar bergmassan vulkaner. Det är på detta sätt som bergskedjor, till exempel Anderna, en gång i tiden har uppstått. De metaller som blir över flyter upp genom sprickor i jordskorpan tillsammans med vatten. När vattnet kyls av utkristalliseras metallerna i form av olika mineraler, och därför finns det speciellt mycket guld i dessa områden. I varje ton sten kan det på vissa ställen finnas flera hundra gram av det allra renaste guld.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: