Träd och växter upphäver naturlag

1 september 2009

Hittills har man trott att alla djurs och växters ämnesomsättning följer ett mycket bestämt mönster – ett slags naturlag. Nu visar det sig dock att växterna har sina egna regler. Djurs ämnesomsättning, alltså energiförbrukning, följer exakt djurets storlek. Enligt Kleibers lag ökar ämnesomsättningen med en faktor 1,7 för varje fördubbling av djurets storlek. Regeln gäller både för möss och elefanter men alltså inte för växter. Här är ämnesomsättningen beroende av jordens kvävehalt. Är denna hög, nästan exploderar ämnesomsättningen, så att energiförbrukningen blir mycket högre än i näringsfattig jord. En liten välgödd buske på fem kilo har därför upp till tio gånger så stor energiförbrukning som en motsvarande buske i näringsfattig jord – eller ett djur av motsvarande storlek.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: