Tobaksplantor lurar kolibri att pollinera mer

1 september 2009

Man kan knappast tänka sig en dryck, i vilken tillverkaren medvetet tillsatt ämnen som skall stöta bort kunderna. Det är dock just vad tobaksplantor gör med sin nektar gentemot de pollinerare – kolibrier och fjärilar – som är absolut nödvändiga för befruktningen. Tidigare undersökningar av den vilda tobaksplantan Nicotiana attenuata har visat att dess nektar innehåller doftämnet bensylaceton, som attraherar pollinerarna, och nikotin, som stöter bort dem. För att reda ut denna paradox har forskare vid Max-Planck-Institut für chemische Ökologie i Tyskland med hjälp av genmodifiering tagit fram en rad varianter av tobaksplantor. Några plantor hade nektar uteslutande med bensyl-aceton eller nikotin, medan en sista typ hade nektar helt utan dessa ämnen. Det visade sig att nikotin i nektarn minskade den tid som kolibrier och fjärilar ägnade varje blomma. De besökte dessutom fler blommor än vad som var fallet för plantor utan nikotin. Efterföljande undersökningar visade även att de modifierade plantorna uppnått den högsta graden av befruktning. Kombinationen av attraherande och frånstötande ämnen garanterar alltså tobaksplantan den effektivaste befruktningen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: