Svettdoft lockar malariamygg i fälla

Enkel uppfinning kan rädda människoliv

1 september 2009

Tyska forskare är på väg mot ett genombrott i kampen mot myggorna. Deras arbete inriktas inte så mycket på att förgylla tillvaron sommarkvällar runt grillen som mot den del av världen, företrädesvis uländerna, där myggor överför en lång rad dödliga sjukdomar, till exempel malaria och gula febern. De nya upptäckterna skall utmynna i en effektiv myggfälla, som kommer att kunna rädda människoliv. Martin Geiers forskningsgrupp vid universitetet i Regensburg undersöker vad som attraherar de små insekterna. Då de flesta myggbekämpningsmetoder går ut på att jaga bort myggen, är detta ett ovanligt grepp. Man har länge vetat att myggor inte använder enbart synen för att jaga, utan även lokaliserar mänskliga offer genom att spåra den mjölksyra vi utsöndrar från svettkörtlarna, och den koldioxid vi andas ut. Nu har de tyska forskarna upptäckt att mygg även reagerar på ämnen som fettsyror och ammoniak. Den kunskapen bidrar till att förklara, varför en del människor är speciellt utsatta för myggstick. Myggen föredrar helt enkelt människor med en speciell doftsammansättning i sin kroppslukt. Resultatet av forskningen skall bli en myggfälla, som genom att urskilja just dessa doftämnen kan dra till sig och fånga myggen. Fällorna kan exempelvis placeras i träskområden i utkanten av byar, så att myggen leds bort från människorna. När en mygga är på jakt, flyger den fram och tillbaka tvärsöver vindriktningen, så att den har största möjliga chans att uppfatta doften av en människa. Om den känner en lovande doft, flyger den genast emot den vind som transporterar doften. Inom en nära framtid kan doften leda den till en fälla där gift, ström eller värme kan bli den slutgiltiga döden för myggan.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: