Spindel spinner dykartub

En yttre lunga av silke ger syre under vattnet

1 september 2009

Den europeiska vattenspindeln har drivit användningen av silkestrådar till det yttersta. Den bygger under vattnet en klocka på växter i sjöar och mossar och fyller den sedan med luft. På så sätt kan spindeln använda kammaren som ett undervattenshem, där den söker skydd, äter, parar sig och lägger sina ägg. Tack vare klockan kan den leva hela sitt liv under vattnet. Hittills har det varit oklart om spindeln bara använder atmosfärsluften till att skapa en vattenfri miljö, eller om den även använder den för att andas. Därför ville biologerna veta om spindeln gjorde något särskilt för att upprätthålla rätt syrehalt i klockan. I försök fann biologerna att vattenspindlar kontrollerar luftkvaliteten genom att mäta koldioxidkoncentrationen i kammaren. Är koncentrationen för hög, hämtar spindeln mer frisk luft från ytan. Försöken visar enligt forskarna att vattenspindeln använder klockan som en syrereservoar i tillägg till de andra funktionerna. Därmed anser de också att klockan kan kallas för en yttre lunga – eller en dykartub – som har hjälpt spindeln att erövra en helt annan miljö än den som den ursprungligen utvecklades i. Så vitt man vet är vattenspindeln det enda djur som samlar in och analyserar luften i en kammare under vattnet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: