Snäcka klär sig i pansarplåtar

Järnsköld skyddar mot hungriga fiender

1 september 2009

I djupet av Indiska oceanen har en svensk-amerikansk forskargrupp hittat världens kanske mest speciella snäcka. Likt en medeltida riddare är havssnäckan klädd i en järnrustning, som troligen skyddar den från att sluta som middagsmat i en hungrig fiende. Snäckan är bepansrad på både kropp och fot, och rustningen består av upp till åtta millimeter långa järnplattor, som överlappar varandra likt taktegel. Havssnäckan – av ordningen Neomphalina – togs upp från 2,5 kilometers djup vid foten av en djuphavskälla, en så kallad black smoker, som spyr ut cirka 380 grader varmt vatten från jordens inre. Snäckans rustning består av upplösta mineraler från gejsern, och beståndsdelarna är två järnsulfider, svavelkis – som liknar guld och går under beteckningen "kattguld" – och greigit. Förste intendenten Anders Warén vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har undersökt snäckans DNA och jämfört den med andra besläktade organismers. Han kom på att snäckan har utvecklats ganska så nyligen – evolutionärt sett.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: