Sjökor odlar själva sin livrätt

Havets klumpedunsar driver framgångsrikt lantbruk

1 september 2009

Nya studier av sjökor har övertygat biologerna om att det kraftigt byggda havsdäggdjuret kan odla sin favoritmat genom att beta av havsbottnen på ett speciellt sätt. De så kallade dugongerna är sjökor, som lever i västra delen av Stilla havet. De skiljer sig från sina släktingar i Atlanten genom att uteslutande äta växter, som växer under vattnet. Nu har det visat sig att dugongerna skördar maten på ett så fördelaktigt sätt att det främjar växten av just deras favoritväxter. Ett område där dugonger betat liknar en gräsmatta, som har klippts av en höggradigt berusad person. Av allt att döma betar sjökorna fullständigt slumpartat kors och tvärs över havsbottnen, men denna tillsynes tämligen ineffektiva metod betyder att det finns många små bestånd av växter kvar, och de arter som snabbast återhämtar sig trots dugongernas störande betande är låga vattenväxter med ett högt kväveinnehåll – sjökornas absoluta favoritmat. Dessutom undviker dugongerna att beta av havsbottnen helt genom att röra sig över stora områden. När de har ätit på ett område, lämnas det ifred, och de återvänder först när favoritväxterna åter är höga nog att betas av. Satellitföljning av sjökorna har visat att de stora djuren regelbundet ger sig ut på långa simturer till tidigare ”betesmarker” – sannolikt för att inspektera ”markernas” tillstånd.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: