Schimpanser ser upp i trafiken

Vuxna hannar agerar skolpolis för de mindre erfarna i flocken

1 september 2009

Våra närmaste släktingar, schimpanserna, har nu visat ytterligare ett förbluffande exempel på sina förmågor: djuren har vist sig kapabla att bedöma hur potentiellt farlig en väg är, och hur försiktiga de därför bör vara, när de korsar den. Forskare vid Kyoto University i Japan och University of Stirling i Skottland observerade i fyra månader samma grupp schimpanser i Bossou i den västafrikanska staten Guinea. Gruppen bestod av tre hannar, fem honor och fyra ungar i olika åldrar. Varje dag var gruppen tvungen att passera två vägar i skogen för att komma till områden med föda. Den ena vägen var tre meter bred och användes mest av gående; den andra var tolv meter bred och trafikerades av bilar och bussar. Syftet med undersökningen var att studera schimpansernas beteende, när de kom till de olika vägarna, och biologerna fann snart att schimpanserna tog mycket längre tid på sig för att passera den breda vägen jämfört med den smala. När gruppen kom fram till den breda vägen, spanade en av aporna först åt båda hållen längs vägen. Fanns bara fotgängare i sikte, kom aporna snabbt över till andra sidan, men fanns det bilar i närheten, var de mycket försiktigare. I regel lät ledarhannen en underlydande hanne gå i täten, medan han själv bildade baktrupp och såg till att alla kom säkert över. Trafikerade vägar är en ganska ny, människoskapad utmaning, som utgör en potentiell fara för schimpanserna. Trots det har de väldigt snabbt lärt sig att anpassa sig efter graden av fara – på samma sätt som de genom evolutionen har lärt sig att anpassa sig efter hotet från olika rovdjur.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: