Schimpanser har bättre minne än människor

Unga schimpanser minns bättre än universitetsstuderande. Det har forskare på Primate Research Institute vid Kyotos universitet kommit fram till. Tre schimpansmödrar och deras ungar deltog i försöket, medan nio universitetsstudenter representerade människan. Då alla schimpanser behärskade siffrorna ett till nio utsattes de för en rad tester på en datorskärm, där det gällde att minnas talens ordningsföljd. I ett test spreds siffrorna slumpmässigt över skärmen. När försöksdeltagarna tryckte på siffrorna, försvann de bakom ett vitt block.

1 september 2009

Unga schimpanser minns bättre än universitetsstuderande. Det har forskare på Primate Research Institute vid Kyotos universitet kommit fram till. Tre schimpansmödrar och deras ungar deltog i försöket, medan nio universitetsstudenter representerade människan. Då alla schimpanser behärskade siffrorna ett till nio utsattes de för en rad tester på en datorskärm, där det gällde att minnas talens ordningsföljd. I ett test spreds siffrorna slumpmässigt över skärmen. När försöksdeltagarna tryckte på siffrorna, försvann de bakom ett vitt block. Deltagarna skulle sedan minnas var siffrorna var gömda och komma ihåg ordningsföljden. De unga schimpanserna mindes bättre än både studenterna och de vuxna schimpanserna. Forskarna förklarar de unga schimpansernas talang med att de troligen har fotografiskt minne och därför kan skapa bilder av komplexa mönster.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: