Sädesceller samarbetar för att nå målet

1 september 2009

Normalt konkurrerar sädesceller inbördes om att komma först fram och befrukta äggcellen, men hos skogsmöss har sädescellerna ingått ett i det närmaste självutplånande samarbete. Hundratals av de små sädescellerna samarbetar, och som ett expresståg stormar de i samlad trupp mot ägget, drivna av summan av kraften i alla enskilda svansar. Samarbetet gynnar hannarna, eftersom honorna ofta parar sig med många olika hannar. Den enskilde hannen ökar sina chanser att bli pappa, när hans sädesceller är sammankopplade, eftersom de med en gemensam insats kan komma upp i nästan den dubbla hastigheten.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: