Läs också

Vad är oktan?

Vad är oktan?

Kan gasutsläpp få en oljerigg att sjunka?

Riskerar oljeborrplattformar att sjunka, om det plötsligt friges stora mängder gas från underjorden?

1 september 2009

Även om en flytande oljeborrplattform ser stabil ut, kan den snabbt sjunka, trots att den är felfri. Det sker lyckligtvis sällan, men upptakten till en sådan förlisning är vanlig. Förutsättningen är att det finns gas i den reservoar som riggen borrar i, och att trycket i reservoaren är väsentligt högre än trycket i borrhålet. Normalt håller oljeborrarna trycket i borrhålet högt genom att hälla en lämplig mängd tung lera i det, men om de gör en felberäkning, pressas gasen ut ur reservoaren, in i borrhålet och upp genom hålet mot havsbottnen. I sådana fall försöker man först stoppa gasen genom att hälla extra tung lera i hålet, men hjälper inte det, måste en så kallad blowout-preventer – en ventil – på havsbottnen stoppa gasen. Lyckas inte det, strömmar gasen okontrollerat ut, och plattformen får en så kallad blowout, som innebär att gasbubblorna stiger till ytan runt den flytande riggen. Därmed går det illa för oljeriggen till följd av Arkimedes princip, som säger: lyftkraften på en kropp är densamma som tyngden av den undanträngda vätskan. Det betyder att oljeriggen kan flyta så länge den väger mindre än ett ton för varje kubikmeter vattentätt skrov. Om en tredjedel av varje kubikmeter vatten runt riggen plötsligt är gasbubblor, väger vattnet inte längre ett ton per kubikmeter, utan bara 667 kilo. Därmed blir riggen tyngre än det vatten den tränger undan, varför den sjunker. Det krävs överraskande lite gas för att sänka en oljerigg, då trycket i vatten stiger med nära en atmosfärs tryck per tio meters vattendjup – i havsbottnen stiger trycket ungefär lika mycket för var femte meter. Strömmar gasen till exempel ut tre kilometer under havsbottnen, vilket dessutom är en kilometer under havsytan, så är trycket i storleksordningen 700 atmosfärer i reservoaren. Då kommer varje gasbubbla på cirka en halv liter i reservoaren att reducera lyftkraften i en kubikmeter vatten till två tredjedelar vid ytan.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: