Läs också

Vad är oktan?

Vad är oktan?

Hur bildades Nordsjöoljan?

1 september 2009

Olja är resterna av djurplankton, mikroskopiska havsdjur, som dött och fallit till botten. För att bli till olja måste de döda planktonorganismerna dala ned på en havsbotten, där det inte finns syre i vattnet. Finns det syre, finns det nämligen också bakterier som lever av plankton och omsätter syret till koldioxid och vatten. Därefter måste planktonet täckas av flera kilometer avlagringar av lera eller sand, för först blir djuren nämligen till ämnet kerogen, som består av långa kedjor av kol, syre och väte. Det kan finnas mer än tusen atomer i en sådan molekyl, och bara om trycket och temperaturen är höga nog under tillräckligt lång tid bryts molekylerna gradvis ned till olja. Råoljan har ofta mindre än 50 atomer i varje molekyl. När oljan ligger i de lager där den bildats kan man inte få tag i den. Den är för utspridd och måste först samlas i ett porösare berg av sand- eller kalksten. Oljan i Nordsjöns oljefält kommer följaktligen inte alls från de lager av sand- och kalksten som man kan pumpa upp den ifrån. Den kommer från andra lager längre ned. Under miljoner år tränger oljan upp genom berget, tills den fångas under ett lager, som den inte kan tränga genom. Därifrån kan den pumpas upp.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: