Plankton tar inte bort växthusgas

1 september 2009

Planktonorganismer lever nära havets yta, där de bland annat utnyttjar koldioxid i sin inre energiprocess. När de dör, sjunker de ned mot havsbottnen. Hittills har forskarna trott att plankton därmed drar med sig stora mängder växthusgas i djupet och sålunda minskar mängden växthusgas i atmosfären. Nu har emellertid ett team biologer under en fältstudie i farvattnen runt Hawaii upptäckt att så inte är fallet. Studien visade att större delen av döda planktonorganismer bara sjönk till den så kallade skymningszonen, som ligger mellan 100 och 1000 meter under havets yta. I detta område finns stora mängder bakterier, som lever av att äta plankton. När bakterierna har smält de döda planktonorganismerna, frisätter de växthusgaserna, som därefter stiger upp till havsytan, där de snabbt tas upp av atmosfären igen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: