Ormstjärnekoloni bor på undervattensberg

Forskare har funnit miljontals ormstjärnor i strömfyllt farvatten.

1 september 2009

Marinbiologer från Nya Zeeland och Australien har söder om Nya Zeeland funnit ett undervattensberg i Macquarie Ridge, som nästan uteslutande är bebott av ormstjärnor. De är närbesläktade med sjöstjärnor, och kolonin uppgår till miljoner individer. Det är ovanligt att finna så många ormstjärnor på undervattensberg, vilka brukar vara ockuperade av bland annat koraller och svampdjur. Bergets platta topp ligger 90 meter under havets yta, och här såg forskarna flera gånger många hundra ormstjärnor på bara några få kvadratmeter. Ormstjärnorna trivs i områdets antarktiska, cirkumpolära ström. På berget mätte forskare strömhastigheten till fyra kilometer i timmen, och ormstjärnorna får sin föda genom att sitta på berget och fånga förbipasserande födoämnen med sina armar. Ormstjärnor tillhör gruppen tagghudingar och har fem långa armar som sitter på en liten rund kropp. Armarna är täckta av tätt-sittande taggar, som fångar upp föda med hjälp av slem.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: