Hur djupa sprickor kan jordskalv göra?

Blir det alltid sprickor i marken vid jordskalv? Och hur stora kan sprickorna bli? Kommer skalven alltid i serier?

1 september 2009

Vid kraftiga jordskalv kan förskjutningarna i marken bli nästan 100 kilometer djupa och cirka 1100 kilometer långa. Det är emellertid få jordskalv som är så våldsamma – de flesta jordskalv får inte ens marken att spricka. Jorden har ett yttre, stelt stenskal, som är uppdelat i så kallade tektoniska plattor, och det är speciellt längs kanterna av dessa som skalv förekommer. När plattorna drar, trycker och vrids mot varandra byggs det upp spänningar, och det är dessa spänningar som då och då utlöser jordskalv. Ibland förekommer enstaka skalv, men det vanligaste är att det kommer flera i rad, och att de avtar i styrka. Utifrån kunskapen om de tektoniska plattorna har man definierat ett jordskalvsbälte, där nästan alla de kraftigaste jordskalven äger rum. Bältet är 500–800 kilometer brett och sträcker sig över mer än 60000 kilometer runt om Stilla havet och in genom Sydostasien, Mellanöstern och Sydeuropa. Det är dock inte enbart naturkrafterna själva som utlöser skalven. Människan har ibland varit den direkta orsaken – till exempel vid explosioner, nedpumpning av vätska under högt tryck i marken eller vid uppdämning av sjöar.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: