Deepwater Horizon explosion

Miljökatastrof satte fart på forskningen

För ett år sedan exploderade borrplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska golfen, och enorma mängder olja strömmade ut i havet. Vid nästa olycka har vi ännu fler verktyg att tillgå.

31 mars 2011 av Ib Salomon

Fåglar som är täckta av glänsande olja. Fiskare som inte får ge sig ut på havet. Turister som flyr från stränder täckta av brun, tjock olja. Bilderna från tiden efter borrplattformen Deepwater Horizons förlisning förra året i april är fortfarande färska i mångas medvetande. Efter branden den 20 april 2010 forsade oljan ut i Mexikanska golfen från borrhålet på 1500 meters djup. I nästan tre månader strömmade oljan ut i en mängd som uppskattas till 780 miljoner liter. Det gör utsläppet till det värsta i oljeindustrins historia och den största oljekatastrofen i fredstid. Katastrofen är dock långtifrån den enda. De senaste femtio åren har det ena oljeutsläppet efter det andra skapat rubriker i världspressen.

Förutom de stora, spektakulära utsläppen sker det många mindre utsläpp, som kanske inte väcker lika stor uppmärksamhet men mycket väl kan orsaka stor skada på lokala bestånd av fåglar och fiskar. Det kan till exempel vara utsläpp från borrplattformar och förlista tankfartyg eller helt medvetna utsläpp från fartyg, som ute på öppet hav rensar sina tankar eller dumpar oljeavfall från maskinrummet. Bara i europeiska farvatten uppskattas det ske omkring 3000 illegala dumpningar av olja varje år.

Generellt innebär fartygstrafiken och i synnerhet tankfartygen en betydande risk för stora föroreningar, och man tror att cirka en tredjedel av all människoskapad oljeförorening i världshaven beror på transporter till havs.

Det finns i världen cirka 4000 tankfartyg, som tillsammans transporterar 1,5–1,8 miljarder ton råolja om året. Det motsvarar cirka en tredjedel av alla transporter på havet. Därtill kommer de 400–500 miljoner ton raffinerade oljeprodukter, till exempel bensin och dieselolja, som också fraktas omkring. De värsta föroreningarna kommer dock från oljeborrningar, då man där arbetar med våldsamma naturkrafter.

Att tämja det enorma trycket i en oljeficka är en svår utmaning, och som Deepwater Horizon-katastrofen med all tydlighet visade, kan ett borrhål som löper amok vara nästan omöjligt att stoppa. När det går fel fungerar borrhålet nästan som en felaktigt öppnad flaska champagne. Det höga trycket sprutar upp oljan i den överliggande vattenmassan, varifrån en del av den söker sig upp mot ytan, där den lägger sig som en millimetertunn oljefilm.

Skyfflar och hinkar är stenålder

Deepwater Horizon-utsläppet var så omfattande att katastrofen har varit ett ”wake-up call” för hela oljebranschen. Under årtionden har det inte skett någon nämnvärd utveckling av den beredskap som skall ta hand om utsläpp av olja. Branschen har i stort sett hållit sig till välkända, men ganska ineffektiva, metoder för uppröjning efter oljeutsläpp, till exempel att ringa in oljan med länsar eller att med stort besvär samla ihop den med skyfflar och hinkar, när den väl drivit upp på land på stränder och klippor.

Detta fick bland annat en grupp norska studenter från Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet (NTNU) att tänka, och de började därför utveckla en oljedammsugare. Som en av studenterna, Silje Rabben, säger:

”Utvecklingen inom saneringen hade stagnerat. Det verkar stenåldersaktigt att folk måste använda baljor, hinkar och kvastar eller till och med skrubba klipporna med handkraft”.

Resultatet är ett slags oljesugare, som är lätt att hantera och betydligt effektivare, eftersom den är specialbyggd för att rensa stränder och klippor från den olja som driver i land.

Oljedammsugaren är bara ett exempel på den uppfinningsrikedom som katastrofen har lett till. Forskare vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, har till exempel konstruerat en flytande robot, som samarbetar med andra robotar ute på havet. En sådan robotsvärm kan kanske av sig själva finkamma och rensa ett större havsområde från olja.

Tema

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: