Mikroorganismer svettas svavelsyra för att överleva

1 september 2009

I det ogästvänliga miljön vid svavelkällor på havsbottnen stortrivs mikroorganismen Picrophilus torridus. Hittills har det varit en gåta hur den kan överleva i 65 grader varmt vatten med ett pH-värde nära noll. Nu har forskare med hjälp av en genanalys dock konstaterat att en mycket stor del av organismens gener kodar för molekylära pumpar i cellväggen. De pumpar ut livsfarliga väteatomer i takt med att nya strömmar in i cellen. Dessutom utnyttjar mikroorganismen själv väteatomerna. En del av dess gener skapar nämligen molekylära generatorer som omvandlar väte till energi, som organismen kan använda för att pumpa ut väte med.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: