Abandoned touristsite, the Dead Sea

Mer vatten i sjön kan förhindra hålor

7 mars 2011 av Keld Conradsen

Lösningen är att skaffa mer vatten i sjön. Då det ligger stora ekonomiska intressen i att använda Jordanflodens vatten till konstbevattning, är det inte realistiskt att som förr i tiden få en större tillströmning från den. Kvar finns bara möjligheten att gräva en kanal tvärs genom öknen söderut till Röda havet. Det skulle en gång för alla stabilisera vattennivån i sjön och stoppa utvecklingen av slukhål.

En sådan kanal har man pratat om länge, och kanske kommer den en dag verkligen att grävas. Det ligger dock många år in i framtiden, och under mellantiden arbetar Eppelbaum och hans kollegor på att utveckla en teknik, med vilken man kan lokalisera hålorna i underjorden och förutsäga framtida jordfallshål.

För detta ändamål har de tagit en hel arsenal av geofysiska metoder i bruk. Lev Eppelbaum vill påpeka att man i farliga områden som vid Döda havet kommer att bli tvungen att ständigt övervaka underjorden, då nya hål hela tiden kan vara under utveckling. Det kan göras med fjärrstyrda flygplan, som på låg höjd flyger över områdena. Sådana flygplan kan förses med mätinstrument, som utnyttjar den så kallade VLF-tekniken (Very Low Frequency). Tekniken mäter störningar i jordens magnetfält förorsakade av lågfrekventa, elektromagnetiska vågor.

Lev Eppelbaum

Datormodeller skall skvallra om risk

Den luftburna övervakningen kan kompletteras med mer traditionella, geofysiska metoder på marken. En sådan är mätningar av jordens tyngdkraftfält. Ett hålrum i underjorden betyder lite mindre massa på just det stället och därmed vid jordytan en lite lägre tyngdacceleration, som man kan mäta med känsliga instrument.

En annan metod är att sända ström genom jorden och mäta underjordens elektriska motstånd, som avslöjar en del om dess beskaffenhet.

En tredje metod är en modern upplaga av de klassiska seismiska mätningar som innebär att man sänder tryckvågor genom jorden och med mikrofoner fångar upp ljudvågor från underjorden och därmed får en bild av dess struktur.

Det låter kanske tämligen komplicerat, och geofysik är mycket riktigt också ett högteknologiskt forskningsområde. Lev Eppelbaum och hans kollegor har emellertid utvecklat datormodeller, som kan förena alla insamlade geofysiska data till en samlad tredimensionell bild av den ihåliga underjorden. De hoppas att metoden inom en nära framtid kommer att kunna användas för att övervaka potentiellt farliga områden, inte bara vid Döda havet.

Med Eppelbaums ord: ”Våra metoder kan utnyttjas av ingenjörer och geofysiker över hela världen.”

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: