Manet har avancerade ögon

Giftig manet ger biologerna ny syn på ögats evolution

1 september 2009

En grupp forskare vid Lunds universitet har undersökt ögonen hos en art av maneter och upptäckt att de på en och samma gång är fantastiskt avancerade och väldigt dåliga. Den giftiga brännmaneten Tripedalia cystophora tillhör en grupp av rovmaneter, som kan simma omkring precis som fiskar. Djuret har fyra sinnesgrupper längs kanten av den klockformade kroppen. Varje grupp har sex ögon, och två av ögonen i varje grupp är mycket mer avancerade än ögonen hos så enkla djur vanligtvis är. Ögonen kan fokusera med stor precision, och linsen ger ingen förvrängning, men näthinnan är placerad så i förhållande till linsen att bilden är ur fokus. För maneten betyder det emellertid ingenting. Den har ingen hjärna att tolka synintryck med, och dess suddiga blick utnyttjas förmodligen bara för att se större, stationära hinder. I det grumliga mangrovevatten som maneten lever i är det kanske en fördel att inte kunna se alltför många störande detaljer. Evolutionsmässigt är forskarnas upptäckt mycket intressant. Hos djur och människor finns ett extremt brett spektrum av olika ögontyper, och redan i sin berömda bok ”Om arternas uppkomst” från 1859 förundrades Darwin över hur en så komplicerad struktur som en lins, som kan fokusera, uppstår genom evolution. Det är inte sannolikt att den uppstått på en gång, men hittills har man inte hittat djur på något mellanstadium med en halvfärdig synapparat. Tripedalia cystophora är den ”felande länk” som biologerna letat efter. Utifrån undersökningarna drar forskarna slutsatsen att evolutionen av mer komplexa djurögon skett i takt med att ögat fått allt fler uppgifter.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: