Makakapor har egen poliskår

1 september 2009

Utan polis är det lätt för kaos och anarki att blomma upp. Det gäller i vårt samhälle så väl som i makaksamhället. Jessica Falck från Santa Fe Institute i New Mexico har tillsammans med kollegor påvisat att några få dominerande individer har en viktig freds och stabilitetsskapande roll i en flock apor. Primatpolisen kan utgöras av konstaplar av bägge könen, men dessa har det gemensamt att de är stora och inte allt för unga. Deras arbete består bland annat i att avbryta slagsmål genom att gå emellan de stridande och jaga iväg bråkstakarna. Konstaplarna åtnjuter så stor respekt bland flockens medlemmar att deras blotta närvaro kan upprätthålla lugn och ordning i flocken. För att undersöka polisens funktion tog biologerna bort tre av fyra konstaplar från en flock på 84 makakapor i Yerkes National Primate Research Center i Georgia i USA, och effekten syntes genast. Flocken gled isär, och aporna blev stressade och sökte sig till mindre grupper med sin närmaste familj. Sociala aktiviteter som lek och pälsvård upphörde i stort sett, och våldet i flocken eskalerade. Biologerna drog därför slutsatsen att de dominerande aporna inte skapar rädsla runt omkring sig utan att de i stället bidrar till en positiv social miljö.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: