Koraller använder slemmiga fiskenät

1 september 2009

I många år har forskarna grubblat över varför korallerna använder upp emot hälften av den energi de får från sin fotosyntes till att utsöndra ett näringsrikt slem. Slemmet verkar bara sjunka ned på havsbottnen, där det går till spillo, men nu har en forskargrupp kommit fram till orsaken. Slemmet fungerar som ett slags filter som fångar in och koncentrerar näringsämnen från korallernas omgivningar. Slemmet drar även till sig bakterier, som bidrar till att hundrafaldiga näringsinnehållet. När slemmet sjunker till botten, löses det snabbt upp och frisätter näringen till korallerna.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: