Koltrast kämpar mot trafikbuller

Fågel måste ändra sin sång för att höras genom oväsen

1 september 2009

Ny forskning vid Syddansk Universitet i Odense i Danmark visar att koltrastar, som vistas nära bullrande trafik, sjunger högre toner än sina artfränder i lugnare miljöer. Endast med gäll sång kan fågeln skrämma bort fiender och attrahera en partner i de bullriga områdena. Normal koltrastsång och trafikbuller från en motorväg ligger i ungefär samma frekvensområde, men trafiken väsnas mycket mer än fågeln. Därför höjer koltrasten frekvensen på i synnerhet sitt kvittrande med i genomsnitt tolv procent, så att det hörs bättre. Trafikbuller når inte så höga frekvenser, och dessutom skär höga toner lättare genom bullret än djupa toner. Förmågan att justera sin sång efter bakgrundsbullret är en värdefull förmåga för fågeln. Drunknar koltrastens parningsläte i brummande motorer och snurrande däck, hittar den ingen maka, medan de anpassningsbara fåglarna för släktet vidare.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: