Kinesisk fladdermus har SARS

Djuret kan vara källan till 2003 års epidemi

1 september 2009

SARS-epidemin år 2003 kan ha uppkommit hos fladdermöss, visar en ny undersökning vid Hongkongs universitet. För två år sedan hittade man SARS-virus hos sibetkatter, och då kineserna ofta äter dessa djur, antog man att sjukdomen hade uppkommit hos denna kattart. Det visade sig dock inte vara fallet, så i stället sökte man efter vilda djur, som eventuellt kunde ha smittat sibetkatterna. Nu har forskarna upptäckt att många fladdermöss, speciellt arten kinesisk hästskonäsa, är smittade med en nära släkting till det SARS-virus som låg bakom 2003 års epidemi. Genetiska analyser har avslöjat att fladdermössens virus inte har varit den direkta smittkällan. Djuren har eventuellt smittat sibetkatterna, som sedan har spridit ett muterat virus vidare till människor. Under alla omständigheter gör fyndet av SARS-virus hos fladdermöss nu att forskarna varnar för att djuren utgör en ny farlig smittkälla, då de i stora delar av Asien är en delikatess.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: