Kan växter kommunicera?

Växter har inte sinnesorgan som djur, men kan de kommunicera med varandra på andra sätt?

1 september 2009

Den botaniska forskningen har under senare år visat att det sker mer mellan växter än vad man kan tro. I vissa fall har växter till och med visat sig vara i stånd att ”prata” med varandra med hjälp av luftburna molekyler. Till exempel visar helt nya försök, som har gjorts av forskare vid Max Planck-institutet för kemisk biologi i Tyskland, att larvdödligheten är större på växter, som har hunnit förbereda sig på ett larvangrepp, eftersom grannväxten har ”varnat” för det. Resultatet blev att det åts mindre på de förvarnade växterna. Försöken har gjorts med gråboplantor, som är kända för att när de skadas av insekter avge många organiska ämnen ut i luften, bland annat etylen och metanol. När gråboplantorna angreps av larver kunde forskarna konstatera att vilda tobaksplantor i närheten började producera gifter, till exempel olika alkaloider, mot skadedjuren. Försöket var därmed ett exempel på att kommunikation mellan växter även kan ske tvärs över artgränserna. Botaniker anser emellertid inte att varningsmolekylerna från angripna växter medvetet avges för att hjälpa andra växter. Det är snarare grannväxterna som har utvecklat förmågan att reagera på vissa ämnen. Resursmässigt är det nämligen en stor fördel för växten med att vänta med att producera försvarsämnen tills ett angrepp hotar.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: