Kan liv vara baserat på annat än DNA?

Finns det liv på jorden som inte är uppbyggt av DNA? Finns det liv på andra ställen?

1 september 2009

Alla djur, växter, svampar och bakterier på jorden använder DNA för sin genetiska kod, medan en del virus använder det snarlika RNA. Medan biologerna bara känner till dessa båda möjligheter på jorden, är det tänkbart att eventuellt liv någon annanstans i universum är uppbyggt på ett helt annat sätt. Vänder man på frågan, skulle en forskare på en avlägsen planet knappast ha gissat att en säregen molekyl som DNA skulle vara ryggraden i det mesta av livet på vår planet. Det finns många andra möjligheter, och därför finns det ingen anledning att tro att DNA-kodens fyra bokstäver – A, C, G och T – är det enda receptet på liv. På samma sätt är det inte givet att utomjordiskt liv är baserat på kol. Till exempel har kisel samma kemiska bindningsförmåga och kan mycket väl tänkas som en bas för liv.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: