Kan bakterier bli sjuka?

Människor och djur blir ibland sjuka, men hur förhåller det sig egentligen med bakterier? Kan de bli sjuka?

1 september 2009

Bakterier kan mycket väl bli sjuka. Precis som människor blir bakterier sjuka när de utsätts för stress eller när det sker mutationer i deras DNA. Bakterier blir till exempel stressade vid för höga temperaturer, och i värsta fall dör de. Det är det vi utnyttjar när vi kokar våra smutsiga disktrasor, eller när kirurgen steriliserar sina operationsknivar genom att koka dem. Höjs temperaturen inte alltför mycket, kan vissa bakterier överleva genom att bilda så kallade värmechocksproteiner, som förhindrar att bakteriens andra proteiner dukar under. De bakterier som är bäst på att bilda värmechocksproteiner har en fördel och kommer att dominera i kommande bakteriegenerationer. Bakterier kan även bli sjuka av virusinfektioner, som när vi smittas med influensavirus. Bakteriofager är en virusfamilj som använder bakterier som ett slags livmoder för sin för-ökning. Inne i bakterien delar det ursprungliga viruset sig så många gånger att bakterien till sist sprängs, och de nya viruspartiklarna kommer ut och sprider sig. Bakteriofager är inte ett problem bara för bakterierna utan också för livsmedelsindustrin, som använder bakterier till både ost- och brödproduktion. Därför finns det forskare som försöker utveckla virusvaccin till bakterier. Omvänt finns det också forskare som försöker använda virusinfektioner som ett vapen mot multiresistenta bakterier.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: