Jungfrufödslar hotar avelsprogram

Varaner i djurparker får ungar utan att ha parat sig

1 september 2009

Ryggradsdjur förökar sig normalt genom att en honas och en hannes könsceller fusionerar och blir en ny individ. Därmed säkrar naturen en hög grad av genetisk variation. I mycket få fall har man dock också sett att honor hos till exempel fiskar och ormar kan föröka sig utan att blanda in en hanne. Nu har man i två engelska zoologiska parker för första gången någonsin också sett de sällsynta jungfrufödslarna hos de indonesiska komodovaranerna. Under våren 2006 fick komodovaranen Sungai fyra ungar på London Zoo, och hon hade inte varit i närheten av en hanne på två år. I december 2006 kläcktes fem ägg på Chester Zoo. Modern var honan Flora, som aldrig träffat en hanne. Genetiska analyser av varanernas ägg och ungar visade att de alla hade kommit till genom partenogenes, som är zoologernas beteckning för jungfrufödsel. Partenogenes har fördelen att ensamma honor kan starta en helt ny flock av varaner, när hannar är en bristvara. Zoologerna hade aldrig tidigare känt till partenogenes hos komodovaraner, och därför kom det som en extra överraskning att se det hos två honor samtidigt.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: