Hur kan man datera en sten?

1 september 2009

Det finns inga hinder för att datera en sten, bortsett från att man måste besluta sig för vilken ålder man är intresserad av. Den första intressanta åldern är hur länge stenen legat på marken. Det kan man undersöka genom att mäta hur mycket energi stenens yta tagit upp genom omgivningens naturliga radioaktivitet. Denna energi släpps fri igen när solen skiner på ytan, så genom att mäta energin på stenens undersida kan man se när den lade sig på denna sida. Metoden heter termoluminiscens och kan användas för att mäta en ålder på upp till femtio tusen år. Det kan också vara åldern på materialet inne i stenen som är det intressanta. Då har geologerna också nytta av radioaktiva processer, men i detta sammanhang tittar de på restprodukterna efter de atomer som har sönderfallit. De flesta stenar innehåller naturligt radioaktivt kalium-40, som mycket långsamt sönderfaller till argon. Detta argon, som inte är någon normal beståndsdel i sten, ansamlas i denna. Geologerna behöver följaktligen bara mäta hur mycket kalium och hur mycket argon som förekommer i en välbevarad kristall inne i stenen, så kan de räkna sig fram till dess ålder.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: