Hur höga kan berg bli?

Inget berg är över nio kilometer högt. Finns det en teoretisk övre gräns för hur höga berg kan bli på jorden?

1 september 2009

Hur höga berg blir hänger mycket starkt samman med tyngdkraften. När de uppnår en viss höjd, blir trycket på den understa delen av berget så stort att stenen blir flytande, så att berget i teorin sjunker ihop lika snabbt som det växer. Den i Österrike födde fysikprofessorn Victor Weisskopf har ställt upp en matematisk formel, enligt vilken man kan göra en teoretisk beräkning av bergs maximala höjd. Enligt formeln kan berg på jorden inte bli mer än 44 kilometer höga. För närvarande växer Mount Everest med sex centimeter om året. Om den utvecklingen fortsätter, kommer det att nå sin maximala höjd om 586000 år. I praktiken förhåller det sig dock annorlunda. Dels är det osäkert om Everest kommer att fortsätta växa, och dels är Weisskopfs teoretiska berg perfekt konstruerade. Beräkningarna tar inte hänsyn till att berg i verkligheten består av flera olika bergarter i stora och små bitar, och att jorden har en varm kärna. Därför är den reella maxhöjden inte alls så stor. Det är omöjligt att räkna ut ett exakt resultat, men kanske är Himalayas toppar i dag nära maximum. Solsystemets högsta berg är Olympus Mons på Mars, som är 24 kilometer högt. På Mars är tyngdkraften bara en tredjedel av jordens, så där kan berg enligt Weisskopf bli hela 1610 kilometer höga.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: