Hormonstinna hannar är dåliga fäder

1 september 2009

Dominerande och starka hannar har länge betraktats som de biologiskt sett bäst lämpade för reproduktion. De kan lätt attrahera honor, hitta boplatser och inte minst skaffa föda. En grupp forskare gör nu upp med den föreställningen efter att under ett antal år ha studerat kajors beteende. Dominerande kajhannar får färre flygfärdiga ungar, och ungarna är i dålig kondition i förhållande till icke dominerande hannars ungar. Skälet är att de dominerande kajhannarna har en hög hormonnivå, som trycker ned deras instinkt att vårda ungarna. Forskargruppen anser att fenomenet gäller för ett antal djurarter.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: