Havsis gav livet fotfäste på jorden

Forskare har utvecklat avancerade molekyler i isreaktor

1 september 2009

Ett tyskt forskarlag har skapat långa kedjor av RNA utifrån en blandning av gaser och havsis. RNA-molekyler betraktas som ett av de första fröna till liv, och tyskarnas resultat visar att allt liv på jorden sannolikt sprungit ur fruset havsvatten. Mot den vanligaste teorin att liv skulle ha uppstått ur ett slags sjudande ursoppa talar att höga temperaturer visserligen gynnar molekylers tillväxt, men att det även gynnar deras upplösning. Därför har man på senare år blickat mot jordens kallaste och tillsynes mest ogästvänliga trakter för att hitta livets vagga. Det har visat sig att havsis är nära nog den idealiska kuvösen för liv. En enda kubikmeter innehåller flera hundra biljoner små kanaler och hålrum, där olika gaser långsamt har haft möjlighet att utvecklas till enkla molekyler, och isen har gett bra skydd mot den farliga UV-strålningen på den unga planeten. Forskare har flera gånger försökt efterlikna naturens trick i ett laboratorium. Det är emellertid bara i det tyska försöket som man lyckats skapa tillräckligt långa RNA-strängar för att det skall vara sannolikt att de har kunnat utvecklas vidare till liv. RNA-strängarna är ännu inte självreproducerande, och även när de blir det är vägen från RNA till DNA till proteiner till en fungerande, levande cell mycket lång.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: