Varför träffar vågor stranden vinkelrätt?

Jag har länge funderat över varför vågorna alltid slår in rakt mot kusten oavsett vindriktningen.

1 september 2009

Vågors speciella beteende nära land hänger framför allt ihop med bottenförhållandena, och speciellt vattendjupet har betydelse. Ute på öppna havet långt från kusten spelar vattendjupet ingen roll, och där kommer vågorna att röra sig i den riktning vinden blåser. Det kan betyda att de närmar sig land i sned vinkel. Efterhand som vattendjupet minskar pressas emellertid den mängd vatten vågen innehåller samman, vilket sänker hastigheten. Det betyder att den del av vågen som är närmast land rör sig lång sammare än den övriga delen, och efterhand så blir den upphunnen av denna. På så sätt kommer vågen att vrida sig för att till sist rulla in nästan vinkelrätt mot stranden. Detta fenomen kallas refraktion och känns igen från många andra former av vågor. Till exempel tvingas ljusvågor ändra riktning, när de rör sig från glas till luft, eftersom ljusets hastighet är cirka 30 procent lägre i glas än i atmosfärisk luft.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: