Getingar kan ersätta spårhundar

Insekterna kan dresseras på kort tid

1 september 2009

Socker, giftångor, sprängämnen och döda människor – det är saker som en geting kan tränas till att spåra. Vid University of Georgia i USA har forskarna Glen Rains och Joe Lewia utvecklat en apparat, i vilken getingarnas luktsinne, som är långt bättre än människans, kan utnyttjas optimalt. Uppfinningen kallas ”The Wasp Hound” och består av ett plaströr med en webbkamera och ett utsug i ena änden och ett knappnålsstort hål i den andra. Runt hålet placerar man fyra–fem vanliga getingar, som tränats att spåra upp en viss doft. Utsuget gör att det kommer in luft i röret, och om den rätta doften dyker upp, söker sig getingarna mot dofthålet. En kamera övervakar reaktionen och skickar bilder till en dator. I motsats till en spårhund, som det kan ta månader att träna upp, kan en geting lära sig att reagera på en viss doft på fem till tio minuter. Dessutom är getingarna billiga att träna upp. Å andra sidan kan en geting endast lära sig att reagera på en enstaka doft, och den lever bara i två till tre veckor. Trots det ser forskarna en stor framtid för sina spårande getingar, då getingarna och The Wasp Hound kan komma fram till platser, som en spårhund inte kan nå på grund av sin storlek.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: