354 miljarder flugor

Galleri: Flugornas herrar

Varje vecka släpper en fabrik i Mexiko ut 120 miljoner sterila amerikanska sårflugor i naturen, så att de kan para sig med vilda artfränder och bekämpa flugans skräckinjagande, köttätande larver, som äter på djur och människor.

4 november 2009

Flugor skall med flugor bekämpas. Det är grundprincipen bakom en speciell mexikansk fabrik i staden Tuxtla Gutiérrez. Här har det sedan 1976 kläckts 354 miljarder skruvmaskflugor i ett försök att utrota flugans vilda art-fränder.

Flugans vetenskapliga namn är Cochliomyia hominivorax. Ute i naturen kläcks larven i öppna sår på levande djur, varifrån den tar sig djupt in i köttet på sin värd. Larvens huvud är utrustat med två sylvassa krokar, som den använder för att ta sig in i köttet.

Då en fluga lägger 250–500 ägg i ett sår, kan larverna äta och förstöra så mycket vävnad att värden närmast äts upp inifrån och dör en smärtsam död – ett grymt öde, som man även har sett drabba människor.

Ny flugfabrik öppnar nästa år

Sårflugan trivs inte i kallt klimat, men den var tidigare utbredd i bland annat hela södra USA, där den utgjorde ett allvarligt hot mot både boskap och vilt. Nyfödda kalvar infekterades ofta med flugans ägg genom navelsträngen, och många dog en plågsam död, men på 1950-talet fick två amerikanska insektsforskare en idé.

Inledningsvis skakade man på huvudet åt den, för ingen trodde att deras idé skulle fungera i praktiken. De föreslog nämligen att man skulle föda upp flugor och utsätta dem för radioaktiv strålning innan man släppte dem lösa. Strålningen skulle göra flugorna sterila, och utan avkommor måste beståndet långsamt minska.

Ännu en fabrik öppnar nästa år

Några försök på mindre öar visade att det inte bara var ett fantasifoster – idén fungerade även i praktiken. Redan 1954 lyckades man till exempel utrota flugan från ön Curaçao, men försöken visade också att det är en krävande uppgift att odla fram de många flugorna.

Det stod därför klart att man behövde tänka stort. Det lades planer för hur område efter område skulle kunna befrias från flugan, och på längre sikt hoppas forskarna att helt utrota Cochliomyia hominivorax. I denna plan spelar flugfabriken en oerhört viktig roll, då de cirka 350 anställda blivit experter på att odla fram flugorna.

Det har dock efterhand blivit svårt att täcka behovet med denna enda fabrik, och man planerar därför att öppna ännu en flugfabrik i Panama nästa år.

Sårflugan trängs

Även om flugfabriken startade först 1976, uppstod själva idén att utrota sårflugan med sterila artfränder redan på 1950-talet. Sedan dess har flugan sakta men säkert trängts söderut. I USA kunde man redan 1970 förklara flugan utrotad, och 1991 följde så Mexico.

Nu går ”fluggränsen” i Colombia, där en ­buffertzon som är så bred att flugorna inte kan passera upprätthålls. Planen är att på längre sikt helt utrota flugan från den sydamerikanska kontinenten, där den bland annat härjar i Brasilien, Uruguay och Paraguay.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: