Fröbank skall hysa världens växter

Tre miljoner växtfrön fryses ned på Svalbard

1 september 2009

År 2008 skall Norges nya fröbank stå färdig. Byggandet är redan i full gång på Svalbard, där fröbanken får plats för tre miljoner olika växtfrön från hela världen. Syftet är att ha reservfrön på lager, om någon växtart i framtiden skulle bli utrotad av till exempel klimatförändringar eller naturkatastrofer. Fröbanken byggs in i en bergssida på Svalbard – ön Spetsbergen – en placering som är noga vald. Utöver att ön är geo-logiskt stabil och öde belägen kommer den enligt klimatmodellerna inte heller att översvämmas på många hundra år. Slutligen finns det inget som tyder på att områdets kalla väder kommer att förändras, och det betyder att fröna på naturlig väg förvaras kallt. För säkerhets skull utrustas fröbanken dock med en kylanläggning. Även om forskarna gör allt för att skydda växtfröerna, finns det gränser för hur länge dessa kan hålla. Ärtor håller till exempel i 30 år, varefter de förlorar förmågan att gro. Spannmålssorter kan däremot förmodligen klara sig i hundratals år. Fröbanken på Svalbard skall inte bara tas i bruk om världen plötsligt förlorar en art. Planen är också att de norska fröna skall användas som reserver för andra fröbanker. Den fem miljoner dollar dyra fröbanken finansieras av den norska staten, medan Global Crop Diversity Trust står för insamlingen av frön.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: