Finns det orörda floder?

Finns det fortfarande floder kvar som inte har utnyttjats av människor?

1 september 2009

Människan har inte bara förändrat landskapet och utrotat djurarter, vi har även ändrat loppet av och vattenståndet i de flesta av jordens floder. Speciellt dammar har ändrat på ursprungliga förlopp och skadat naturliga ekosystem. Störst har påverkan varit i Europa, där det finns dammar i alla större flodsystem, så när som på tre sådana på den ryska tundran. Den största flod som fortfarande är opåverkad av mänsklig aktivitet heter Yukon och ligger i Nordamerika. Yukon, som är nummer 22 på listan över världens största floder, ligger i ett område, där det inte finns något behov av vatten, transport eller energi, och därför har den fått vara i fred. Svenska forskare vid Umeå Universitet har kartlagt påverkan av jordens floder. Totalt finns det i dag mer än 45000 dammar, som är över 15 meter höga runt om på jorden. De håller 6500 kubik-kilometer vatten eller 15 procent av det vatten som rinner genom floderna. Cirka 300 är så kallade jättedammar med Yangtzedammen i Kina som den största. Utvecklingen fortsätter och då speciellt i Asien. Till exempel flyter Salween 240 orörda mil genom Kina, Myanmar och Thailand. Om ett par år kommer dock förloppet vara brutet av 13 dammar.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: