Finns det gropar i luften?

Vad är en luftgrop, och kan den vara farlig?

1 september 2009

Gropar eller fickor i luften finns inte. I stället är en luftgrop en beteckning på en nedåtgående, turbulent luftström, som är kraftigare än ett flygplans lyftkraft. Planet utsätts därmed för en plötslig, sjunkande rörelse, och det kan upplevas som om man faller ned i en djup grop. Även om luftgropar kan kännas våldsamma, rör det sig i realiteten om mycket små fall, mestadels några centimeter. Vid ett fall på bara två meter skulle alla lösa föremål och ej fastspända passagerare flyga upp i taket, men det sker oerhört sällan. Luftgropar är inte farliga för vare sig planet eller passagerarna. Alla moderna plan är byggda för att klara av den påverkan som luftströmmar på hög höjd orsakar. Den rädsla många upplever beror på att människor har en reflexmässig rädsla för att falla. Märker vi minsta fallrörelse, kan vi reagera med plötslig panik.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: