Finns det fortfarande orörda områden?

Vi människor har snart brett ut oss över hela jorden. Finns det någon orörd natur?

1 september 2009

I över hundra år har forskarna försökt kartlägga hur mycket av jorden vi människor lägger beslag på, men först 2002 lyckades det. Amerikanska forskare skapade utifrån data från hela världen det så kallade Human Footprint, som är en atlas över människans aktiviteter på jorden. Kartan visar att vi tar upp 83 procent av jordens yta – här bor vi, håller djur, odlar åkrar, fiskar, utvinner kol och så vidare. Inte minst lägger vi beslag på 98 procent av den mark på vilken det är möjligt att odla grödor. Det finns emellertid kvar 17 procent av den totala landmassan, där djur- och växtlivet än så länge är fullständigt intakt – i synnerhet skogarna i norra Kanada och Ryssland, bergsplatåerna i Tibet och Mongoliet, Amazonasbäckenet samt öknarna i Afrika och centrala Australien. Forskarna understryker dock att det även i de mest tätbefolkade områden finns platser, där naturen frodas.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: