Fågelflocken skapar egen motvind

1 september 2009

Med hjälp av dresserade pelikaner som försetts med pulsmätare har en grupp franska biologer beräknat vilka fördelar fåglarna egentligen har av att flyga i den karakteristiska V-formationen. Hittills har man ansett att fördelen ligger i ett reducerat luftmotstånd, men enligt mätningarna ger det en energibesparing på bara ett par procent. Istället tyder resultaten på att formationsflygningen skapar gynnsamma luftströmmar inne i flocken, så att pelikanerna i upp till två minuter åt gången kan ta en paus från de ansträngande vingslagen och bara glidflyga genom luften. Då sjunker hjärtrytmen, vilket ger en energibesparing på 11–14 procent. Undersökningen visar även att fåglarna mitt i flocken förbrukar minst energi.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: