Elefantnosfisk ser med snabeln

1 september 2009

Zoologer vid Bonns universitet i Tyskland har utfört försök med elefantnosfisk och kommit fram till att fiskens elektrolokaliseringssinne är överraskande bra på att skapa bilder av föremål i dess omgivning. Forskare gjorde flera försök med objektigenkänning, som skulle avslöja fiskens förmåga att skilja objekts storlek, form och material med hjälp av dess elektriska sinne. Mot bakgrund av försöken menar forskarna att elefantnosfisken har en mekanism i hjärnan, som gör att den kan känna igen mönster och föremål med hjälp av elektrolokaliseringssinnet. Elefantnosfisken har över 500 elektroreceptorer på sin snabelliknande utväxt från huvudet, som förser den med en relativt detaljerad elektrobild. Det elektriska sinnet är så detaljerat att fisken även i dagsljus ofta använder det för att skapa bilder av omgivningen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: