Du hade 1–2 rätt

1. Jordskalv är speciellt vanliga längs brottlinjer i jordskorpan, så kallade förkastningar. Vad heter den mycket aktiva förkastning som går rakt genom den amerikanska storstaden San Francisco?a. San Andreas-förkastningen.b. San Antonio-förkastningen.c. San Sebastian-förkastningen. Svar: a2. År 1912 lade den tyske geofysikern Alfred Wegener fram en mycket kontroversiell teori, som många hade svårt att ta på allvar men som inte desto mindre senare visade sig vara sann.a. Han hävdade att jordens kontinenter långsamt driver runt på planetens yta.

1 mars 2011
  1. Jordskalv är speciellt vanliga längs brottlinjer i jordskorpan, så kallade förkastningar. Vad heter den mycket aktiva förkastning som går rakt genom den amerikanska storstaden San Francisco? a. San Andreas-förkastningen. b. San Antonio-förkastningen. c. San Sebastian-förkastningen. Svar: a

  2. År 1912 lade den tyske geofysikern Alfred Wegener fram en mycket kontroversiell teori, som många hade svårt att ta på allvar men som inte desto mindre senare visade sig vara sann. a. Han hävdade att jordens kontinenter långsamt driver runt på planetens yta. b. Han hävdade att värmen inne i jorden mycket långsamt får planeten att bli större. c. Han hävdade att jordens bergskedjor på grund av sin enorma vikt långsamt sjunker ned i planetens inre. Svar: a

  3. Jorden är uppbyggd av flera lager. Ytterst ligger jordskorpan, därefter kommer manteln och innerst kärnan. Vad består kärnan av? a. Den består av en liten klump radioaktivt uran, som värmer upp jordens inre. b. Den består av en blandning av järn och nickel med en temperatur som på solens yta. c. Den består av en sjö av mycket varm lava, som hela tiden skickar strömmar upp till jordytan. Svar: b

  4. Rotorua, som ligger på Nordön i Nya Zeeland, är ett av världens geofysiskt mest aktiva områden. Där finns hundratals varma källor och kokande gyttjepölar. Staden har försökt utnyttja denna aktivitet för uppvärmning av t ex hotellens swimmingpooler, men det hade en oväntad bieffekt, varför man blev tvungen att sluta igen. Vad hände? a. Ju mer vatten man pumpade upp ur marken, desto fler jordskalv började drabba staden. b. Vattnet i stadens vattenreservoar började sjunka ned i jorden och försvinna. c. Ju mer vatten man pumpade upp ur marken, desto glesare blev det mellan utbrotten i stadens två stora gejsrar, till stort men för den lokala turistindustrin. Svar: c

  5. Vulkanutbrott kan skicka upp enorma askmängder i luften, och de kan täcka mycket stora områden. Hur många amerikanska stater drabbades av aska, när den amerikanska vulkanen Mount Saint Helens exploderade 1980? a. 11 stater. b. 22 stater. c. 33 stater. Svar: a

  6. Den lava som kommer upp ur en vulkan vid ett utbrott kan variera mycket i struktur, form och kemisk sammansättning, och när den stelnar, blir resultatet vulkaniska bergarter, som kan se extremt olika ut. En av dessa bergarter kallas pimpsten, och den har en helt speciell egenskap – vilken? a. Den är rutig i grått och svart. b. Den flyter på vattnet. c. Den kan användas som bränsle. Svar: b

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: