Blommor använder sina kronblad som paraply

Man har länge vetat att blommors form har betydelse för pollineringen av dem. Nu har biologer vid bland annat universitetet i Wuhan i Kina funnit att trädet Davidia involucrata även använder sina kronblad som paraply. För miljoner år sedan var släktet vida utbrett, men det representeras i dag bara av en enda art. Trädet är 20 meter högt och växer i Kinas bergsområden. Eftersom trädets blommor har två stora kronblad, kallas det för näsduksträd. Biologerna ville se om blombladen bara drog till sig insekter eller om de även skyddade mot regn.

1 september 2009

Man har länge vetat att blommors form har betydelse för pollineringen av dem. Nu har biologer vid bland annat universitetet i Wuhan i Kina funnit att trädet Davidia involucrata även använder sina kronblad som paraply. För miljoner år sedan var släktet vida utbrett, men det representeras i dag bara av en enda art. Trädet är 20 meter högt och växer i Kinas bergsområden. Eftersom trädets blommor har två stora kronblad, kallas det för näsduksträd. Biologerna ville se om blombladen bara drog till sig insekter eller om de även skyddade mot regn. De gjorde försök med 16 blommande träd, hos vilka de manipulerade blommornas utseende. På en del blommor avlägsnade man bladen helt, medan andra utrustades med gröna eller vita blad av papp. När blommorna utsatts för både insektspollinering och regn, räknades de livsdugliga pollenkornen. De vita blommorna fick besök av pollinerare, medan varken de bladlösa eller de gröna pollinerades. Det visade sig dessutom att även om de bladlösa blommorna hade lika många pollenkorn som de gröna och vita, så var grobarheten väsentligt mindre och alltså försämrad av regnet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: