Bin kväver geting

Bina sätter sig på getingens andningshål och blockerar syretillförseln

1 september 2009

Honungsbin från Cypern kan oskadliggöra getingar genom att kväva dem. Upptäckten är gjord av biologer från Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki i Grekland. Getingar hör till honungsbinas värsta fiender, när de går på jakt i deras kupor. Det är dock sällan som bin använder gadden för att försvara sig mot inkräktare. I stället angriper de ovälkomna gäster genom att klumpa ihop sig ovanpå dem. Därefter vibrerar bina kraftigt med sina muskler, så att temperaturen runt getingen stiger till över 50 grader Celsius, och den dör av överhettning. En del getingar är dock värmetåliga, och därför måste bina använda ett annat vapen mot dem. Liksom andra insekter får getingar sin syreförsörjning genom porer i bakkroppen, som står i förbindelse med ett inre rörsystem. I bakkroppen har den muskler som kan utföra pumprörelser för att pressa luft in i och ut ur porerna. I motsats till andra insekter har getingar dessutom några stora fjäll som täcker bakkroppen och öppnas och sluts i takt med pumprörelserna. Vid försök visade forskarna att bina utnyttjar syreförsörjningssystemet för att döda de värmetoleranta getingarna. De klumpar helt enkelt ihop sig ovanpå inkräktarna, som därför inte kan öppna och sluta syretillförseln. Forskarna utrustade fyra getingar med kilar, så att syretillförseln hölls öppen, medan fyra andra getingar inte fick kilar. Bina tog i genomsitt 124 minuter på sig för att ta livet av de getingar som hade kilar, medan det tog 57 minuter att döda getingarna utan kilar. Forskarna menar att bina använder en kombination av kvävning och uppvärmning för att slå ut de värmetoleranta getingarna.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: