© Daniel Prudek // Shutterstock

Mount Everest slår sitt eget höjdrekord

Nya GPS-mätningar avslöjar att världens högsta berg har blivit två meter högre

1 september 2009

Sedan 1954 har alla geografer ansett att världens högsta berg, Mount Everest, är 8848 meter högt. Nu visar dock nya undersökningar att Mount Everest är två meter högre än vad man tidigare har trott, vilket alltså innebär att toppen befinner sig 8850 meter över havsytan. 

Det är en grupp bergsbestigare och forskare som med stöd från National Geographic Society har mätt Everest med en hittills oöverträffad precision. 

Gruppen, som leds av bergsbestigarna Bob Crouse och Peter Athans, har i tre års tid placerat så kallade GPS-mottagare på flera ställen på berget. GPS är en förkortning för Global Positioning System. 

Förutom att placera en mottagare på Mount Everests topp har gruppen placerat ut en mottagare ungefär 900 meter från toppen och en tredje mottagare ännu längre ner. Genom att jämföra information från samtliga tre mottagare vid samma tidpunkt och med hjälp av satelliter kan experterna med stor noggrannhet avgöra på exakt vilken höjd mottagarna placerats ut.

Först i maj 1999 lyckades man placera ut sändaren på bergstoppen, och efter ett halvt års beräkningar kunde Mount Everests exakta höjd fastslås. Vid den förra mätningen av berget, som gjordes 1954, använde geograferna fixpunkter på berget, som mättes ut i förhållande till varandra med hjälp av gammaldags geometriska beräkningar. 

Även om de nya undersökningarna visar att berget är 8850 meter högt, är det inte säkert att de gamla mätningarna var inkorrekta. Himalaya har nämligen uppstått genom att den Indoaustraliska kontinentalplattan långsamt rör sig in i den så kallade Eurasiska kontinentalplattan, som då viker sig uppåt. 

Den här processen pågår fortfarande, så det är faktiskt inte helt otänkbart att Mount Everest långsamt har blivit högre under de senaste 45 åren. De nya GPS-mätningarna har också avslöjat att plattornas rörelser medför att Mount Everest flyttar sig tre till sex millimeter åt nordost varje år. 

Fastän skillnaden mellan den gamla och den nya mätningen bara är två meter, har National Geographic Society redan uppdaterat sin karta på Internet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: