Kan lös sand bli till höga berg?

Ökensand bildas när berg eroderar. Kan processen vändas, så att sand blir till berg?

1 september 2009

Sand kan mycket väl bli till berg, och det sker hela tiden, fast väldigt långsamt. Delar av världens högsta berg består av sandsten, som en gång varit lös sand. Sand bildas genom vittring av klippor och bergarter. Sandpartiklarna lossas av väder och vind och transporteras bort av floder och andra vattendrag. Någonstans blir sanden sedan liggande som en avlagring. Sjunker avlagringsområdet samman och nya sediment läggs ovanpå, hamnar sanden under högt tryck. Samtidigt kan det ske kemiska utfällningar från det grundvatten som cirkulerar mellan sandkornen. Tillsammans kan dessa processer förvandla sanden till sandsten. Till sist kan de nu hårda sandstenslagren pressas samman mellan två av jordens kontinentalplattor och veckas till höga berg.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: