Använder svampen själv penicillinet?

Svampar och bakterier producerar inte antibiotika bara för vår skull. Vad använder de den till?

1 september 2009

Penicillin, streptomycin och flera andra antibiotika, som genom åren räddat massor av människoliv, produceras av svampars och bakteriers metabolism, men man vet inte vad organismerna själva använder dem till. Vissa forskare anser att antibiotika inte är annat än en biprodukt utan någon speciell funktion, men de flesta menar att det ligger något annat bakom produktionen av dessa oftast komplicerade molekyler. Den enklaste förklaringen är att organismerna använder ämnena för att skydda sin egen näring. Bakterier och svampar lever av att bryta ner döda organiska material, och då de inte kan gömma födan, skyddar de den istället med giftiga ämnen. Resultat från laboratorieexperiment stöder denna teori, men det har varit omöjligt att bevisa den i naturen. Dessutom är jordbakterier ofta mycket resistenta mot antibiotika, vilket talar mot teorin. De organismer som tillverkar antibiotika utgör dessutom bara en liten del av alla organismer, vilket gör att man frågar sig hur de andra skyddar sin föda. De producerar visserligen också komplicerade molekyler, men tillsynes utan antibiotisk verkan. En annan möjlighet är som nämnt att de antibiotiska ämnena är avfallsprodukter, som bildas istället för fettsyror, som är vanligare metaboliska produkter och som till slut skulle göra organismerna ”överviktiga”. Att antibiotika tar livet av vissa konkurrenter är då bara en lyckosam slump för både organismen själv och för oss människor.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: